Styrearbeid

Hvordan sikre kvalitet i styrearbeidet

Styret er selskapets øverste ledelse, og skal skape verdier for eiere og sikre kreditorer.

Styringspartner har lang erfaring i å sikre og skape verdier gjennom styrearbeid.

Vi forholder oss til styrearbeid og eierstyring som en profesjon, og har siden 1994 systematisert teoretisk – og erfaringsbasert kompetanse.

Vi skaper samspill mellom eier(e), styret og daglig ledelse slik at det blir rett beslutning på rett måte på rett tid, noe som skaper troverdighet både internt og eksternt. 

Styrearbeid er situasjonsbestemt, og vi har kompetanse til å tilpasse styrearbeidet til virkeligheten.