Kapitalinnhenting

Har din bedrift finansieringsbehov eller behov for å styrke likviditet i selskapet?

Vi kan bistå dere med følgende

  • Kapitalinnhenting gjennom emisjon.
  • Finne nye investorer eller nye eiere til selskapet.
  • Bistand til å søke midler gjennom offentlige støtteordninger.
  • Refinansiering og belåning gjennom bank.
  • Vi kan også analysere, optimalisere og forbedre selskapets likviditet og arbeidskapital.