Økonomisk styring

Har bedriften god nok oversikt over den økonomiske situasjonen? Hvor tjener/taper selskapet penger? Får styret tilstrekkelig økonomisk informasjon?

Vi kan bistå med følgende:

  • Etablere mal for styrerapportering
  • Nøkkeltallsrapportering
  • Økonomisk helsesjekk – Forbedringstiltak.
  • Optimalisering av likviditet og arbeidskapital
  • Kontantstrømsanalyse