John Syrstad

Partner

Telefon: (+47) 936 04 401
E-post: syrstad@styringspartner.no

Erfaring

 • Eierskap i flere virksomheter
 • Styreledelse i private og offentlige selskaper i ulike bransjer, herunder eksport
 • Senior Rådgiver i to av verden største revisjons- og konsulentselskaper
 • Kjøp/Salg av virksomheter
 • Kjedeutvikling hvor dagens virksomhet har over 50 enheter
 • Administrerende direktør i to mellomstore virksomheter, det ene med 11 datterselskaper
 • Utvikling og gjennomføring av ulike utdanningsprogram
 • Salgssjef og Markedssjef i større IT virksomhet
 • Personalsjef i Regionalt sykehus
 • Styreledelse i frivillige organisasjoner
 • Medlem av Kommunestyre og leder av politisk parti i kommune
 • Flere ulike lederoppgaver i Forsvaret, herunder logistikkansvar for Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag

Utdanning

 • Offiser fra Hærens Krigsskole
 • Bedriftsøkonom fra BI
 • Trener med utdanning fra Idrettshøyskolen
 • Innovasjonsarkitekt fra Stiftelsen Innovatorium