Disclaimer

Advarsel om konfidensielt innhold og ansvar

Epost fra Styringspartner kan inneholde konfidensiell informasjon. Opplysningene er utelukkende ment for personer med fullmakt til å motta den. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren er du med dette varslet om at enhver avsløring, kopiering, distribusjon eller annen handling med innholdet ikke er tillatt, og kan være straffbart etter lov og/eller gjenstand for erstatningssøksmål. Hvis du har mottatt epost ved en feil, vennligst gi oss beskjed umiddelbart ved å svare på den mottatte eposten, og deretter slette den fra ditt system. Avsender er ikke ansvarlig for hverken korrekt og/eller fullstendig overføring av informasjonen i eposten, og heller ikke for eventuelle forsinkelser i mottakelsen.

Warning about confidential content and responsibility

Email from Styringspartner is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and contains information that is privileged and confidential. If you are not the intended recipient, or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited.