Gründere og bedrifter i oppstartfase

Gründere og bedrifter i oppstartfasen

Til dere som er i oppstartsfasen:
Gratulerer! Dere har nå kommet et godt stykke på vei og mange av utfordringene en oppstartsbedrift møter har dere klart å komme over. Nå starter et nytt kapittel og dette er kapittelet som definerer bedriftens suksess i årene som kommer. Nå må bedriftens strategi legges og implementeres. Finansieringen for satsningen må sikres og man skal inn i områder man ikke kjenner spesielt godt.
Utfordringer for oppstartsbedrifter / nyskapning
Det er et uttalt mål å doble antallet teknologibedrifter innen 2025, men hvordan står det egentlig til? Adresseavisen har intervjuet 11 som bør ha greie på dette og stilt to hovedspørsmål:
  1. Hva er den største utfordringen for nyskapning?         
  2. Hvordan kan vi løse utfordringen?
De elleve intervjuede spenner fra finansminister Siv Jensen, via etablerte næringslivstopper, miljøet for entreprenørskap på NTNU og investorfond.
Grovt summert er svarene slik:
  1. Mangel på tidligfasekapital og erfaring fra kommersialisering og internasjonalisering
  2. Det mangler incentiver gjennom skattesystemet for investorer som er villige til å stille risikokapital
Innovasjon Norge har pekt ut noen felt som går igjen:
«Annenhver gründer feiler fordi han ikke jobber med riktig kombinasjon av problem/løsning. Det kan det gjøres noe med: Feile raskere, feile tryggere, feile billigere. Og deretter å endre forretningsmodell eller konsept for å kommersialisere det som er bærekraftig og lønnsomt.»
«Tredje hver gründer feiler på grunn av mangel på kapital. Det kan det gjøres noe med, både tilbudet og etterspørselen.»
«Den tredje viktigste grunnen til at gründere feiler er at det riktige teamet ikke på plass. Det kan det gjøres noe med.»
De sju kritiske suksessfaktorene er beskrevet som:
1. Markedsorientering og internasjonalisering må bygges inn i forretningsmodellen fra dag 1                                                                                                                                           
  2. Mer attraktivt å ære vekstgründer                                                                                       
3. Økt kompetanse om forretningsutvikling                                                                                                                    
 4. Bedre og enklere tilgang til kompetent risikokapital, offentlig og privat.                  
5. Enklere tilgang til informasjon                                                                                             
6. Et støtteapparat som tar gründeren på alvor – dialog og oppfølging over tid        
 7. Gode gründermiljøer og nettverk  
Styringspartner AS har bred erfaring fra kommersialisering, økonomisk kontroll og styrearbeid og vi bidrar til å få på plass «Det riktige teamet». Vi tar gjerne en prat med deg hvis du sitter i en posisjon der du trenger kompetanse eller kapasitet for å komme videre.