Ønsker du å selge din bedrift?

 • Det kan være mange grunner til at du ønsker å selge din bedrift, og vi kan bidra i alle deler av prosessen:
  • Kartlegging/gjennomgang/avklaring med eiere
  • Analyse og verdivurdering av bedriften
  • Forslag til forbedringstiltak for å øke verdien på selskapet.
  • Etablere strategi for salg
  • Identifisere og kontakte mulige kjøpere.
  • Gjennomføre salgsprosess, Due Diligence, etc.