Hvordan sikre god økonomistyring i din bedrift?

 • Det er viktig å ha god økonomirapportering som gir oversikt og et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger:
  • Hvor tjener/taper selskapet penger?
  • Hvor har vi best marginer?
  • Hvem er våre kunder?
  • Hvordan er trender og utvikling på sentrale nøkkeltall?
  • Etc.
 • Økonomirapportene skal ikke bare fortelle hvordan det har gått, men også være et verktøy for hvordan det vil gå i kommende perioder.