Hvordan bygge en merkevare?

Å bygge en merkevare tar flere år. Starter innomhus med ledelse og ansatte. All markedsføring må bygge oppunder det du vil oppnå av din bedrifts kjennetegn i markedet.