Hvilke tiltak kan gjøres for å forbedre likviditet?

 • Vi kan hjelpe deg med en rekke tiltak for å forbedre likviditeten i din bedrift.
 • Vi analyserer selskapets likviditet/arbeidskapital og ser på:
  • Finansieringsstruktur
  • Varelager
  • Faktureringsrutiner
  • Eie versus leasing
  • Etc.