Hvem er det styret og styrets medlemmer representerer?

Styret er et kollegium av likeverdige medlemmer med styreleder som fremste person. Styret skal ivareta selskapet/virksomheten og er selskapets øverste ledelse. Styret må balansere de ulike særinteresser i forhold til selskapets -, aksjonærer- og kreditorers interesser. Ansattvalgte styremedlemmer er ikke ansattes representant i styret, men valgt av ansatte som egen valgkrets, og et fullt likeverdig styremedlem.