Hvem eier et aksjeselskap?

Den som eier aksjer i ht aksjeeierboken har rettigheter og plikter som utøves av de samme aksjonærene i generalforsamling. Eierandeler på eller over 10%, 34,4%, 50,1%, 66,7% og 90% gir ulike rettigheter og plikter. Eierandelen gir da ulike styringsmuligheter i forhold til selskapet.