Hva er styrets viktigste oppgave?

Styrets viktigste oppgave er å ivareta selskapet og selskapets utvikling. I det arbeidet må styret også ivareta kreditorenes interesser. Kreditorvern er en vesentlig oppgave for styret.