Hva er en visjon?

En visjon skal beskrive hvorfor din bedrift skal eksistere i samfunnet.