Hva er en kontantstrømsanalyse?

 • Kontantstrømmen gir en god oversikt over bedriftens økonomiske tilstand og hvordan selskapets likviditet er.
 • Kontantstrømmen angir hvordan likviditeten har endret seg gjennom en periode.
  • Inntjening fra drift
  • Økt eller redusert belåning
  • Investeringsaktiviteter
  • Økt eller redusert kunde/leverandør fordringer.
 • En kontantstrømsanalyse er et viktig verktøy for bedriften og styret for å kunne ta riktige beslutninger.