Hva er en Emisjon?

  • En emisjon er en utvidelse av selskapets aksjekapital og dermed også tilførsel av egenkapital.
  • Emisjon utføres som regel fordi bedriften trenger
    • å styrke egenkapitalen
    • å dekke underskudd og gjeld
    • å bedre finansiell fleksibilitet
    • å finansiere vekst gjennom nye investeringer