Hva er din bedrift verdt?

  • Vi kan beregne hva din bedrift er verdt gjennom å gjøre en verdivurdering.
  • En verdivurdering er nyttig dersom du skal hente ny kapital eller vurderer å selge bedriften.
  • Verdivurderingen beregnes ut fra historisk inntjening og/eller fremtidig kontantstrøm.