Hva bør kreves av et styremedlem?

  • INTEGRITET
  • Riktig KOMPETANSE
  • Evne og vilje til SAMHANDLING
  • MOT til å ta valg
  • Tilstrekkelig TID til å delta

Det enkelte medlem i et styre – og styret som kollegium – bør evaluere seg selv jevnlig!